Viestura pr. 41, Rīga, LV-1005

VITALLY

Čempiona titula cienīgs

FAO 230

agaSAAT logo

Pateicoties milzīgajām vālītēm, jūs ievāksiet enerģijas un cietes bagātu ražu. VITALLY raksturīga augsta barības vērtība augstiem izslaukumiem. Hibrīda graudu raža ir par 7 % lielāka kā vidēji citiem hibrīdiem. Izmantojiet šo daudzpusīgo un elastīgo hibrīdu jebkurā savā laukā.

agasaat maiss
izsejas ikona

80 tk sēklu

80 tk sēklu/ha

ANAGRO - VISS SAUDZīGAM ZEMNIEKAM. RūPēJAMIES PAR MūSU ZEMI!

ZāLāJIEM

   

KUKURūZAI

   

GRAUDAUGIEM

   

RAPSIM