Viestura pr. 41, Rīga, LV-1005

VARSOVIA

Jauns, masīvs & TOP!

FAO 250

agaSAAT logo

Maksimāla raža! VARSOVIA ir jāsēj retāk kā mazāka FAO hibrīdi, 80 tk/ha ir pats, pats maksimums. Hibrīds ir izcili stabils un veselīgs.
Ļoti liela masa un daudz enerģijas skābbarībai, un sausnas iznākuma potenciāls pat lielāks kā HULK. Laba auga zaļās daļas sagremojamība, kas ir ļoti svarīgi, kad ir tik daudz masas.

agasaat maiss

80 tk sēklu

izsejas ikona

70-75 tk sēklu/ha

ANAGRO - VISS SAUDZīGAM ZEMNIEKAM. RūPēJAMIES PAR MūSU ZEMI!

ZāLāJIEM

   

KUKURūZAI

   

GRAUDAUGIEM

   

RAPSIM