Viestura pr. 41, Rīga, LV-1005

PYROXENIA

Straujā PIROXENIA izaug 105 dienās

FAO 130

agaSAAT logo

Agrā PIROXENIA ir piemērota vēlai sējai, kad zeme jau ir kārtīgi sasilusi. Turklāt, to var sēt līdz pat Jāņiem vai pat dažas dienas pēc. Tai ir garena vālīte ar smalku serdeni.
Tik mazam FAO ļoti labs graudu iznākums. Ražas potenciāls ap 40 t/ha,

agasaat maiss

80 tk sēklu

izsejas ikona

100-110 tk sēklu/ha

ANAGRO - VISS SAUDZīGAM ZEMNIEKAM. RūPēJAMIES PAR MūSU ZEMI!

ZāLāJIEM

   

KUKURūZAI

   

GRAUDAUGIEM

   

RAPSIM