Viestura pr. 41, Rīga, LV-1005

MARY JANE

Neskati vīru no cepures

FAO 170

agaSAAT logo

Agrīns kukurūzas hibrīds ar labu ģenētiku graudu, vālīšu skābbarības un kukurūzas skābbarības iegūšanai. Vidējais augums 2,30 m. Sausnas raža ap 12-13 t/ha, ar labu enerģijas un cietes saturu. Izceļas ar lielisku sagremojamību. Vidējais vālīšu svars 270-290 g.
MARY JANE piemērota arī vālīšu un graudu skābbarības gatavošanai.

agasaat maiss
izsejas ikona

80 tk sēklu

80 tk sēklu/ha

ANAGRO - VISS SAUDZīGAM ZEMNIEKAM. RūPēJAMIES PAR MūSU ZEMI!

ZāLāJIEM

   

KUKURūZAI

   

GRAUDAUGIEM

   

RAPSIM