Viestura pr. 41, Rīga, LV-1005

COUNTRY G 2016

Vēlākai veģetācijai, noturīgumam un ziemcietībai

DSV_2000px-Deutsche_Saatveredelung_Logo.svg

Skarbākiem audzēšanas apstākļiem paredzēts maisījums. Timotiņš, skarene un kamolzāle nodrošina labu ziemcietību un ir ļoti izturīgi. Kombinācija ar sarkano un balto āboliņu maisījumu padara piemērotu visdažādākajiem audzēšanas apstākļiem.

  • Ziemcietīgs un izturīgs
  • Āboliņš slāpekļa piesaistei

Izsēja
Papildināšana
Pļāvumi gadā

30-35 kg/ha
15-20 kg/ha
3-5

  •   5 % baltais āboliņš Bianca, Liflex
  •   5 % sarkanais āboliņš Larus, Harmonie
  • 25 % agra ganību airene Mirtello
  • 20 % vidēji vēla ganību airene Alligator
  • 10 % vēla ganību airene Valerio
  • 20 % timotiņš Aturo
  • 10 % pļavas skarene Liblue
  •    5 % kamolzāle Lidacta, Revolin

Sauss
Normāls
Mitrs
Kūdras augsnes

ANAGRO - VISS SAUDZīGAM ZEMNIEKAM. RūPēJAMIES PAR MūSU ZEMI!

ZāLāJIEM

   

KUKURūZAI

   

GRAUDAUGIEM

   

RAPSIM