Viestura pr. 41, Rīga, LV-1005

COUNTRY G 2010

Universāls maisījums plašai izmantošanai pļaušanai un ganīšanai

DSV_2000px-Deutsche_Saatveredelung_Logo.svg

Maisījums satur lielu timotiņa un pļavas auzenes proporciju uzlabotai ziemcietībai, kā arī aireni piemērotībai kūdras augsnēm. Pļavas skarenei ļoti mīksti stiebri, kas veido blīvu zelmeni, bet baltais āboliņš padara maisījumu elastīgāku lietošanā.

  • Ziemcietīgs maisījums
  • Ļoti blīvs zelmenis

Izsēja
Papildināšana
Pļāvumi gadā

35-40 kg/ha
20-25 kg/ha
3-4

  •   5 % baltais āboliņš Bianca, Liflex
  • 35 % pļavas auzene Baltas, Liherold
  • 20 % vidēji vēla ganību airene AstonHockey
  • 15 % agra ganību airene Karatos
  • 15 % timotiņš Lischka
  • 10 % pļavas skarene Limagie

Sauss
Normāls
Mitrs
Kūdras augsnes

ANAGRO - VISS SAUDZīGAM ZEMNIEKAM. RūPēJAMIES PAR MūSU ZEMI!

ZāLāJIEM

   

KUKURūZAI

   

GRAUDAUGIEM

   

RAPSIM