Viestura pr. 41, Rīga, LV-1005

COUNTRY F 2056

Stabils maisījums lucernai piemērotām augsnēm

DSV_2000px-Deutsche_Saatveredelung_Logo.svg

Lucernas zālāja maisījums ar augstu lucernas saturu augstam kopproteīnam, drošām ražām un, pateicoties pret lucernas pelējumu (verticilium) izturīgām šķirnēm, noturību sausās vietās. Ar cukuru bagāto stiebrzāļu izvēle nodrošina labu ieskābšanu. Pļavas auzene ir ļoti piemērota kombinēšanai ar lucernu, jo uzlabo augošās zāles proteīna : enerģijas attiecību.

  • Augstas ražas un daudz proteīna sausās vietās
  • Pret pelējumu izturīgas šķirnes
  • Labāka ieskābēšana, pateicoties pievienotajām stiebrzālēm

Izsēja
Pļāvumi gadā

20-25 kg/ha
3-4

  • 80 % lucerna Fleetwood, Planet
  • 15 % pļavas auzene Baltas, Liherold
  •   5 % timotiņš Aturo, Lischka

Sauss
Normāls
Mitrs
Kūdras augsnes

ANAGRO - VISS SAUDZīGAM ZEMNIEKAM. RūPēJAMIES PAR MūSU ZEMI!

ZāLāJIEM

   

KUKURūZAI

   

GRAUDAUGIEM

   

RAPSIM