Viestura pr. 41, Rīga, LV-1005

AMBITION

Ambiciozs hibrīds

FAO 180

limagrain
LG logo

Hibrīds ar ļoti strauju agrīno attīstību, kas sniegs lielas sausnas ražas (līdz 14,2 t/h) apvienojumā ar lielu ME. AMBITION izmanto visu savu potenciālu ļoti dažādos augšanas apstākļos, jo izceļas ar ļoti augstu toleranci pret stresiem. Vienmēr ļoti izlīdzinātām, vienādām vālītēm vienā augstumā.
LG hibrīds ar smalku serdeni ne tikai ierastās kukurūzas skābbarības ražošanai, bet arī vālīšu un graudu skābbarības gatavošanai.

LG maiss
izsejas ikona

50 tk sēklu

75-80 tk sēklu/ha

ANAGRO - VISS SAUDZīGAM ZEMNIEKAM. RūPēJAMIES PAR MūSU ZEMI!

ZāLāJIEM

   

KUKURūZAI

   

GRAUDAUGIEM

   

RAPSIM